Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C’ye kadar soğutulduğu takdirde yoğuşarak sıvı faza geçer. Sıvı hale dönüşen doğalgaza “Sıvı Doğal Gaz” yada daha yaygın bilinen haliyle LNG  (Liquified Natural Gas) denir. Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı fazına geçerken 600 kat küçülür. Bu da yüksek miktardaki doğal gazın, düşük basınçlar altında taşınabilmesi imkanını sağlar. Bir başka yönden bakılacak olursa, doğal gazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik bakımdan mümkün olmadığı yerlere, gemi, konteyner ve tankerlerle nakliyesini uygun hale getirir.


Büyük çoğunluğunu metanın oluşturduğu(%90) doğal gazın içinde etan, propan ve diğer ağır hidrokarbonlar bulunur. Az sayıda nitrojen, oksijen, karbondioksit, kükürtlü bileşikler ve su gibi kirleticiler içerir ancak LNG  sıvılaştırılırken kirleticiler uzaklaştırıldığından doğal gazdan daha temizdir. LNG‘nin depolanması ve nakliyesi zordur. Hava ile yaptığı ısı alışverişi izolasyon ile engellenir. Nakliyesi zor olmasına rağmen kirlilik oranı düşük olduğu için çevreyi kirletmez ve ticari yönden tasarruf sağlar.

Terminallerden müşteri depolarına ve LNG sıvılaştırma tesislerinden yapılacak olan nakliye işlemleri için Yarı-Römork ve Kamyonüstü tankerlerden yararlanılmaktadır. Ak Çelik BoruLNG taşımasında kullanılan bu Yarı-Römork ve Kamyonüstü tankerleri kullanılacağı ülkelerdeki taşıma sınırlarını dikkate alarak en yüksek hacimde tasarlamakta ve üretmektedir.

Ak Çelik BoruLNG kullanımına yönelik olarak, değişken kapasitelerde, vakum ve perlit izolasyonlu, dik ve yatık LNG tankı üretmektedir. Liman sahasında veya yerinde üretim yapılarak büyük çaplı LNG  tanklarının kara nakliyesiyle ilgili sorunları daha kolay çözülebilmektedir. Bu gibi durumlarda Ak Çelik Boru, projeye göre daha yüksek kapasiteli tanklar da dizayn ederek üretebilmektedir.