İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çalışma ortamımızın güvenli, temiz, düzenli ve sağlıklı olması temel ve vazgeçilmez önceliğimizdir.

İyileştirme alanları için kaynaklar öncelikli olarak sağlanır. Fabrikamız sınırlarında bulunan herkes işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarlar. Çalışma ortamımızda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemler alınır ve eğitimler yoluyla çalışanlar bilinçlendirilir.

Potansiyel meslek hastalıkları ve iş kazaları riskinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu, ilgili öneri komitesi ve diğer ekip çalışmaları aracılığıyla sıfırlanması hedeflenir. Etkin bir takip ve raporlama sistemi ile kazaların analizi yapılır ve tekrarı önlenir.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search