Muayene Merkezimiz, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiştir.

Firmamız TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi TS OHSAS 18001: 2007  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TSE Tamirat/Tadilatçı sertifikasına sahip tesisimizde konusunda uzman personellerimizle Tank Muayene ve Araç ADR Uygunluk Teknik İnceleme hizmetleri vermekteyiz.

MUAYENE MERKEZİMİZİN KAPSAMI

SIRA MUAYENE TÜRÜ KAPSAM AÇIKLAMA
1 ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMELERİ ADR Yıllık Teknik Muayene ADR Bölüm 9`da tanımlanan AT, FL, OX, EXII, EXIII ve MPÜB tiplerindeki araçlar
Eski Araçların Yıllık Teknik Muayeneleri ADR gerekliliklerini karşılamayan araçlar
2 BASINÇSIZ TANKLARIN MUAYENELERİ 2a Akaryakıt Tankları Çalışma Basıncı 0,5 Bar altında olan Asfalt ve Akaryakıt tankları
2b Kimyasal Tankları Çalışma Basıncı 0,5 Bar altında olan Asfalt ve Akaryakıt dışında kalan sıvı kimyasalları taşıyan tanklar
3 BASINÇLI TANKLARIN MUAYENELERİ 3a Kimyasal Tankları Çalışma Basıncı 0,5 Bar üstünde olan sıvı kimyasalları taşıyan tanklar
3b LPG Tankları Sınıf 2 (Gazları) Taşıyan Tanklar
3c Kriyojenik Tanklar Soğutularak Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Tanklar

NOT: Tek cidarlı yalıtılmış kriyojenik tankların muayeneleri 3b kapsamındadır.

ADR Hakkında;

Bilindiği üzere, “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” na 30/11/2005 tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunmuş ve söz konusu anlaşma 02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2010/547 Sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” ile de 22/03/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu anlaşma ve 655 sayılı KHK ile yeni ihdas edilen Genel Müdürlüğümüze tevdii edilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, gerek ADR Uygunluk Belgesine sahip olan araç ve üst yapılarına ilişkin ADR Kısım 6 ve 9’da belirtilen test ve muayene işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması, gerekse de trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşıtların durum tespitlerinin yapılarak belgelendirilebilmelerini sağlayacak muayene merkezlerinin açılması, muayene esaslarının ve işletme şartlarının belirlenmesi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Bakanlığımızca hazırlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 06/03/2013 tarihinde imzalanan “Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma Ve Sözleşmeler Kapsamında Onay, Sertifikalandırma ve Muayene İşlemlerini Yapmak Üzere Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Türk Standartları Enstitüsünün Yetkilendirilmesi Hususunda Protokol” kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların muayeneleri için Bakanlığımız tarafından TSE, Onay Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

T9 Belgesi (Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtlar için ADR Araç Uygunluk Belgesi) ne demektir?

T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi) aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.

Tehlikeli madde taşıyan bir aracın, tankı ile birlikte “ADR Bölüm 9” şartlarını sağladığını gösteren belgeye T9 Belgesi denir. ADR mevzuatı gereğince, T9 Belgesi ancak aracın, trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum (2014 Ocak itibariyle Türkiye’de TSE Yetkili Kurumdur) tarafından verilebilir.

Muayene ve Belgelendirme Süreci nasıl işlemektedir?

“ADR Bölüm 9” da aracın yürüyen aksamının fren, elektrik, tank, şasi ve mekanik bağlantı noktalarının mevzuata uygunluğu sorgulanır. T9 Belgesi işletmeci adına düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olup, her yıl yapılacak kontrollerden sonra belge TSE tarafından vizelenir, yenilenir veya iptal edilir.

TSE’nin yetkilendirdiği Muayene Kuruluşlarında, Tehlikeli Madde taşıyan tankerlerin (LPG, JET A1, Akaryakıt, Kimya, vb.) tanklarının her 3 yılda bir Ara Muayene ve her 6 yılda bir Periyodik Muayeneye tabi tutulmak suretiyle (Araçta tadilat yapıldığında İstisnai Muayene hizmeti uygulanır) ilgili muayenenin onaylanması sonucunda, TSE tarafından T9 Belgesi onaylanarak verilir.

T9 MUAYENE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

     İLK MUAYENE BAŞVURUSU

          1. RUHSAT

          2. TÜVTÜRK MUAYENE BELGESİ

          3. TEHLİKELİ MADDE SİGORTA POLİÇESİ

          4. 98/91/AT VEYA ECE R 105 BEYANI

     PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU

          1. RUHSAT

          2. TÜVTÜRK MUAYENE BELGESİ

          3. TEHLİKELİ MADDE SİGORTA POLİÇESİ

          4. ADR ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

          5. YARIRÖMORK VE KAMYONLAR İÇİN TANK MUAYENE SERTİFİKASI

TAŞIT UYGUNLUK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

     İLK MUAYENE BAŞVURUSU

          1. RUHSAT

          2. TÜVTÜRK MUAYENE BELGESİ

          3. TEHLİKELİ MADDE SİGORTA POLİÇESİ

          4. DURUM TESPİT BELGESİ

     PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU

          1. RUHSAT

          2. TÜVTÜRK MUAYENE BELGESİ

          3. TEHLİKELİ MADDE SİGORTA POLİÇESİ

          4. BİR ÖNCEKİ TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

          5. YARIRÖMORK VE KAMYONLAR İÇİN TANK MUAYENE SERTİFİKASI

TANK MUAYENE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

     ESKİ TANK İLK MUAYENE BAŞVURUSU

          1. RUHSAT

          2. TÜVTÜRK MUAYENE BELGESİ

          3. TAŞINACAK ÜRÜN BEYANI

          4. DURUM TESPİT BELGESİ

          5. TANK TEMİZLEME BELGESİ (ASFALT, LIN, LOX, LAR HARİÇ)

          6. VAKUM İZOLASYONLU TANKLAR İÇİN ESKİ TANK PLAKASI

          7. LPG TAŞIYANLAR İÇİN EK.1 BELGESİ VE MALZEME VE TEST BİLGİLERİ DOKÜMANI

     ARA VE PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU

          1. RUHSAT

          2. TÜVTÜRK MUAYENE BELGESİ

          3. BİR ÖNCEKİ TANK MUAYENE SERTİFİKASI

          4. TANK TEMİZLEME BELGESİ

AK ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK MUAYENE MERKEZİ

Adres;

Organize Sanayi Bölgesi, Vali Utku Acun Bulvarı,

2. Cadde No:2 Sarıseki 31200

İskenderun/ HATAY

İrtibat:

Fatih EROL

Tel : 0(326) 656 32 33 (pbx 7)

Cep: 0(533) 480 20 15

Email :  fatih@akcelikboru.com

BELGELER

AK ÇELİK BORU SAN. A.Ş. MANİSA ŞUBESİ

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK MUAYENE MERKEZİ

Adres;

Evrenos Mah. Evrenos Küme Evleri No: 22/1

Yunusemre / MANİSA

İrtibat:

Yasin Kılıç

Tel : 0(326) 656 32 33 (pbx 7)

Cep: 0(535) 344 54 91

Email :  yasin@akcelikboru.com

BELGELER

konum
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search